Tải Game

qr

Hướng Dẫn Tạo Bang:

Yêu cầu:

Cấp 100 trở lên đã vào phái

10.000 Vạn 

1 Nhạc Vương Kiếm ( đổi = 100 Nhạc Vương Hồn Thạch)

Gặp NPC Lễ Quan để có thể chuyển qua màu phe " Sát Thủ"

Cách kiếm điểm và đổi Nhạc Vương:

Khi tham gia Tống Kim cứ 1000 điểm tích lũy Tống Kim sẽ nhận được 1 Điểm “Tích Lũy Nhạc Vương” (Mỗi trận có thể nhận tối đa 5 điểm)

100 điểm Tích Lũy Nhạc Vương sẽ đổi được 1 Nhạc Vương Hồn Thạch.

Tích Lũy đủ 100 Nhạc Vương Hồn Thạch sẽ đổi được 1 Nhạc Vương Kiếm

Kiểm tra điểm Tích Lũy Nhạc Vương và đổi Nhạc Vương Kiếm tại NPC Quan Lương (trong khu vực báo danh tống kim)

Trang chủDownloadTài khoảnHỗ Trợ