Tải Game

qr

Thời gian diễn ra sự kiện: 17h10 ngày 29/09/2020

Kết thúc sự kiện: 17h10 ngày 15/10/2020

NỘI DUNG SỰ KIỆN:

NPCNội Dung
Lễ Quan Sự Kiện

Vị Trí: Thất Đại Thành Thị

Chức năng:

 • Sử dụng vật phẩm Sự Kiện
 • Mua vật phẩm Sự Kiện
 • Gia hạn Sự Kiện
 • Nhận thưởng Sự Kiện

Vật Phẩm Liên Quan

Vật PhẩmNội Dung

Giấy Kiếng Lục (vật liệu làm lồng đèn).

Giấy Kiếng Đỏ (vật liệu làm lồng đèn).

Giấy Kiếng Cam (vật liệu làm lồng đèn).

Rơi tại Khu Vực Luyện công trên cấp 50.

Có thể đổi 1000 điểm tích lũy Tống Kim = 10 Kim, 10 Mộc, 10 Giấy Kiếng Cam (vật liệu làm lồng đèn)..

Thanh Tre (vật liệu làm lồng đèn).

 • Mua tại NPC Lễ Quan Sự Kiện
 • Giá: 3 Vạn lượng

Dây Cói (vật liệu làm lồng đèn).

 • Mua tại NPC Lễ Quan Sự Kiện
 • Giá: 1 xu

Chế Tạo Vật Phẩm

Vật PhẩmNội Dung

Giấy Kiếng Lục (vật liệu làm lồng đèn).

Giấy Kiếng Đỏ (vật liệu làm lồng đèn).

Giấy Kiếng Cam (vật liệu làm lồng đèn).

Ghép tại NPC Lễ Quan Sự Kiện

Công Thức Ghép: 1 Giấy Kiếng Lục (vật liệu làm lồng đèn). + 1 Giấy Kiếng Đỏ (vật liệu làm lồng đèn). + 1 Giấy Kiếng Cam (vật liệu làm lồng đèn)..

Sau khi Ghép thành công:

 • 150.000 điểm Kinh Nghiệm

Tối đa sử dụng: 1000 vật phẩm (không bao gồm gói vật phẩm Dây Cói và Thanh Tre (vật liệu làm lồng đèn)

Giấy Kiếng Lục (vật liệu làm lồng đèn).

Giấy Kiếng Đỏ (vật liệu làm lồng đèn).

Giấy Kiếng Cam (vật liệu làm lồng đèn).

Thanh Tre (vật liệu làm lồng đèn).

Ghép tại NPC Lễ Quan Sự Kiện

Công Thức Ghép: 1 Giấy Kiếng Lục (vật liệu làm lồng đèn). + 1 Giấy Kiếng Đỏ (vật liệu làm lồng đèn). + 1 Giấy Kiếng Cam (vật liệu làm lồng đèn). + 1 Thanh Tre (vật liệu làm lồng đèn)..

Sau khi Ghép thành công:

 • 300.000 điểm Kinh Nghiệm
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Tiên Thảo Lộ
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Kinh Nghiệm Cộng Thêm

Tối đa sử dụng lần 1: 2000 vật phẩm (bao gồm gói vật phẩm Dây Cói (vật liệu làm lồng đèn)

Tối đa sử dụng lần 2: 2000 vật phẩm (bao gồm gói vật phẩm Dây Cói (vật liệu làm lồng đèn)

Giấy Kiếng Lục (vật liệu làm lồng đèn).

Giấy Kiếng Đỏ (vật liệu làm lồng đèn).

Giấy Kiếng Cam (vật liệu làm lồng đèn).

Dây Cói (vật liệu làm lồng đèn).

Ghép tại NPC Lễ Quan Sự Kiện

Công Thức Ghép: 1 Giấy Kiếng Lục (vật liệu làm lồng đèn). + 1 Giấy Kiếng Đỏ (vật liệu làm lồng đèn). + 1 Giấy Kiếng Cam (vật liệu làm lồng đèn). + 1 Dây Cói (vật liệu làm lồng đèn)..

Sau khi Ghép thành công:

 • 400.000 điểm Kinh Nghiệm
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
  • Tiên Thảo Lộ 2 Giờ
  • Tiên Thảo Lộ 8 Giờ
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Bàn Nhược Tâm Kinh
  • Bí Kip 90
  • Ngựa 80
  • Ngựa Phi Vân
  • Trang Bị An Bang - Đinh Quốc
  • Trang bị Nhu Tình - Hiệp Cốt
  • Kinh Nghiệm Cộng Thêm
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác

Tối đa sử dụng lần 1: 2000 vật phẩm (bao gồm gói vật phẩm Thanh Tre (vật liệu làm lồng đèn)

Tối đa sử dụng lần 2: 2000 vật phẩm (bao gồm gói vật phẩm Thanh Tre (vật liệu làm lồng đèn)

Gia Hạn Sự Kiện:

 • Gia hạn tại NPC: Lễ Quan Sự Kiện
 • Chi phí gia hạn: 200 Xu
 • Sau khi sử dụng tối đa 2000 vật phẩm lần 1: nhận 50.000.000 điểm Kinh Nghiệm (Không cộng dồn)
 • Sau khi sử dụng tối đa 2000 vật phẩm lần 2: nhận 100.000.000 điểm Kinh Nghiệm (Không cộng dồn)
 • Phần thưởng nhận được ngẫu nhiên:
  • Ngựa Phi Vân
  • Trang bị An Bang
  • Trang bị Định Quốc
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Trang bị Nhu Tình - Hiệp Cốt
  • Tiên Thảo Lộ
  • Bí kíp 90
  • Ngựa 80
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác
 • Sự Kiện 2: Tiêu Diệt Boss Phản Quốc

  Thời gian diễn ra sự kiện: 18h10 hàng ngày

  Xuất Hiện:Có 1 Boss Phản Quốc sẽ Xuất hiện tại Thành thị Biện Kinh. Tọa độ ngẫu nhiên có thông báo trên tần số thế giới.

  Tiêu diệt Boss ngẫu nhiên nhân được:

  • Trang Bị Hiệp Cốt - Nhu Tình
  • Trang Bị An Bang - Định Quốc
  • Trang bị Xanh Cao Cấp
  • Bí Kíp Môn Phái
  • Ngựa 80
  • Vật phẩm Hiếm
  • 20.000.000 điểm Kinh Nghiệm

  Đứng gần boss khi bị tiêu diệt, không trong tổ đội tiêu diệt boss mỗi người 2.000.000 điểm kinh nghiệm.(kinh nghiệm không được cộng dồn khi lên cấp.)

  Trang chủDownloadTài khoảnHỗ Trợ