Tải Game

qr

Thời gian diễn ra sự kiện: 17h10 ngày 21/09/2020

Kết thúc sự kiện: 17h10 ngày 28/09/2020

NỘI DUNG SỰ KIỆN:

NPCNội Dung
Lễ Quan Sự Kiện

Vị Trí: Thất Đại Thành Thị

Chức năng:

 • Sử dụng vật phẩm Sự Kiện
 • Mua vật phẩm Sự Kiện
 • Nhận thưởng Sự Kiện

Vật Phẩm Liên Quan

Vật PhẩmNội Dung

Kim Liên Hoa

Mộc Liên Hoa

Thủy Liên Hoa

Rơi tại Khu Vực Luyện công trên cấp 50.

Hỏa Liên Hoa

 • Mua tại NPC Lễ Quan Sự Kiện
 • Giá: 3000 lượng

Thổ Liên Hoa

 • Mua tại NPC Lễ Quan Sự Kiện
 • Giá: 1 xu

Chế Tạo Vật Phẩm

Vật PhẩmNội Dung

Kim Liên Hoa

Mộc Liên Hoa

Thủy Liên Hoa

Ghép tại NPC Lễ Quan Sự Kiện

Công Thức Ghép: 1 Kim Liên Hoa + 1 Mộc Liên Hoa + 1 Thủy Liên Hoa.

Sau khi Ghép thành công:

 • 30.000 điểm Kinh Nghiệm

Tối đa sử dụng: 1000 vật phẩm (không bao gồm gói vật phẩm Hỏa, Thổ Liên Hoa)

Kim Liên Hoa

Mộc Liên Hoa

Thủy Liên Hoa

Hỏa Liên Hoa

Ghép tại NPC Lễ Quan Sự Kiện

Công Thức Ghép: 1 Kim Liên Hoa + 1 Mộc Liên Hoa + 1 Thủy Liên Hoa + 1 Hỏa Liên Hoa.

Sau khi Ghép thành công:

 • 50.000 điểm Kinh Nghiệm
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Tiên Thảo Lộ
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Kinh Nghiệm Cộng Thêm

Tối đa sử dụng: 1000 vật phẩm (bao gồm gói vật phẩm Thổ Liên Hoa)

Kim Liên Hoa

Mộc Liên Hoa

Thủy Liên Hoa

Thổ Liên Hoa

Ghép tại NPC Lễ Quan Sự Kiện

Công Thức Ghép: 1 Kim Liên Hoa + 1 Mộc Liên Hoa + 1 Thủy Liên Hoa + 1 Thổ Liên Hoa.

Sau khi Ghép thành công:

 • 80.000 điểm Kinh Nghiệm
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
  • Tiên Thảo Lộ 2 Giờ
  • Tiên Thảo Lộ 8 Giờ
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Bàn Nhược Tâm Kinh
  • Bí Kip 90
  • Trang bị Nhu Tình - Hiệp Cốt
  • Kinh Nghiệm Cộng Thêm
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác

Tối đa sử dụng: 1000 vật phẩm (bao gồm gói vật phẩm Hỏa Liên Hoa)

Thưởng Đạt Mốc Sự Kiện:

 • Sau khi sử dụng tối đa 1000 vật phẩm: nhận 10.000.000 điểm Kinh Nghiệm (Không cộng dồn)
 • Phần thưởng nhận được ngẫu nhiên:
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Trang bị Nhu Tình - Hiệp Cốt
  • Tiên Thảo Lộ
  • Bí kíp 90
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác
 • Trang chủDownloadTài khoảnHỗ Trợ