Tải Game

qr

Yêu cầu:

  • Cấp độ : Cấp 90 trở lên.

Hướng dẫn làm nhiệm vụ

Bước 1: Tới gặp NPC Hàng Rong tại Dương Châu (204/190) nhận nhiệm vụ.
NPC sẽ yêu cầu bạn quay về môn phái đối thoại với NPC Môn Phái của mình (chọn ô 1) rồi quay lại NPC Hàng Rong
Bước 2: NPC sẽ yêu cầu bạn bắt buộc phải tiêu diệt Sát Thủ Thần Bí và thu thập vật phẩm nhiệm vụ  tại bản đồ Thục Cương Sơn
(tọa độ 252/211 và 204/191)
.
(Lưu Ý: Có tỷ lệ rớt vật phẩm nhiệm vụ)

Bước 3: Sau khi tiêu diệt Sát Thủ Thần Bí và thu thập đủ vật phẩm yêu cầu, đem vật phẩm  thu thập được về giao cho NPC Hàng Rong tại Dương Châu (204/190) hoàn thành nhiệm vụ.

Lưu Ý:

Mỗi nhân vật chỉ được làm 1 nhiệm vụ, được tự chọn 1 kỹ năng 90.

Trang chủDownloadTài khoảnHỗ Trợ