Tải Game

qr

💥 TÂN THỦ THÁNG 8 - Nhận Siêu Phần Thưởng 💥
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👉 Sự kiện sẽ diễn ra từ :17h ngày 10/8 đến 10/9/2020
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👉 Nội dung sự kiện:
💝 Nhân vật dưới cấp 30 mới có thể nhận nhiệm vụ Tân Thủ.
🎁 Khi đạt cấp 35 nhận ngay Giày + Dây Chuyền Kim Phong.
🎁 Khi đạt cấp 40 nhận ngay Áo + Ngọc Bội Kim Phong.
🎁 Khi đạt cấp 50 nhận ngay Nón + Bao Tay Kim Phong.
🎁 Khi đạt cấp 60 nhận ngay Nhẫn (Thủy) + Đai Lưng Kim Phong.
🎁 Khi đạt cấp 70 nhận ngay Nhẫn (Mộc) Kim Phong.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👉 Lưu Ý:
Phải nhận nhiệm vụ tân thủ mới có thể nhận được đồ.
Đối thoại với NPC Hỗ Trợ Tân Thủ để nhận cấp 30, Vòng Sáng Phục Hồi (nhận đến cấp 40) và nhiệm vụ Tân Thủ.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Tham Gia Tại:
➖𝐕𝐋𝐓𝐊𝟏▪️𝐌𝐎𝐁𝐈➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🏠 Trang Chủ: https://bitly.com.vn/D16vo
🏠 Group: https://bitly.com.vn/bzfeB
🏠 Nhóm Zalo 1: https://bitly.com.vn/DzK5Y
🏠 Nhóm Zalo 2: https://bitly.com.vn/VCHQX

Trang chủDownloadTài khoảnHỗ Trợ