Tải Game

qr

Nhân sĩ nào mà vẫn còn bị hiển thị sai EXP mà chưa cập nhật lại bản mới hoặc đã cập nhật mà vẫn sai thì vào " Quản Lý Ứng Dụng " gỡ hẳn ra rồi tải lại nhé.

Trang chủDownloadTài khoảnHỗ Trợ