Tải Game

qr

Thời gian diễn ra sự kiện: 10h ngày 26/04/2020

Kết thúc sự kiện: 17h ngày 12/05/2020

NỘI DUNG SỰ KIỆN:

NPCNội DungLễ Quan Sự Kiện

Vị Trí: Thất Đại Thành Thị

Chức năng:

 • Sử dụng vật phẩm Sự Kiện
 • Mua vật phẩm Sự Kiện
 • Gia Hạn Sự Kiện
 • Nhận thưởng Sự Kiện

 

Vật Phẩm Liên Quan

Vật PhẩmNội Dung

Chiếc Nón Chiến Sĩ

Đôi Giày Chiến Sĩ

Tấm Áo Chiến Sĩ

Rơi tại Khu Vực Luyện công trên cấp 50.

Chiếc Võng Trường Sơn

 • Mua tại NPC Lễ Quan Sự Kiện
 • Giá: 4000 lượng

Ba Lô Con Cóc

 • Mua tại NPC Lễ Quan Sự Kiện
 • Giá: 1 xu

Chế Tạo Vật Phẩm

Vật PhẩmNội Dung

Chiếc Nón Chiến Sĩ

Đôi Giày Chiến Sĩ

Tấm Áo Chiến Sĩ

Chiếc Võng Trường Sơn

Ghép tại NPC Lễ Quan Sự Kiện

Sau khi Ghép thành công:

 • 80.000 điểm Kinh Nghiệm
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Tiên Thảo Lộ
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Kinh Nghiệm Cộng Thêm

Tối đa sử dụng: 2500 vật phẩm (bao gồm gói vật phẩm Ba Lô Con Cóc)

Chiếc Nón Chiến Sĩ

Đôi Giày Chiến Sĩ

Tấm Áo Chiến Sĩ

Ba Lô Con Cóc

Ghép tại NPC Lễ Quan Sự Kiện

Sau khi Ghép thành công:

 • 100.000 điểm Kinh Nghiệm
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
  • Tiên Thảo Lộ 2 Giờ
  • Tiên Thảo Lộ 8 Giờ
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Bàn Nhược Tâm Kinh
  • Bí Kip 90
  • Kinh Nghiệm Cộng Thêm

Tối đa sử dụng: 2500 vật phẩm (bao gồm gói vật phẩm Chiếc Võng Trường Sơn)

Gia Hạn Sự Kiện

Chi phí: 200 xu

Nội dung: Sau khi gia hạn có thể tiếp tục sử dụng các gói vật phẩm trên 2500 lần

Phần thưởng Gia Hạn:

 • Sau khi sử dụng 2500 vật phẩm đầu tiên: nhận 10.000.000 điểm Kinh Nghiệm (Không cộng dồn)
 • Sau khi sử dụng 2500 vật phẩm tiếp theo: nhận 20.000.000 điểm Kinh Nghiệm (Không cộng dồn)
 • Phần thưởng nhận được ngẫu nhiên:
  • Tiên Thảo Lộ
  •    
  • Bí kíp 90
  •    
  • Ngựa 80
  •    
  • Thủy Tinh
  •    
  • Tinh Hồng
  •    
  • Võ Lâm Mật Tịch
  •    
  • Tẩy Tủy Kinh
  •  
  • Và còn rất nhiều vật phẩm quý khác.

 

Sự Kiện 2: Tiêu Diệt Boss

Thời gian diễn ra sự kiện: 18h10 hàng ngày

Xuất Hiện: Cùng lúc xuất hiện 4 boss tại 7 Thành, tọa độ ngẫu nhiên có thông báo trên kênh thế giới.

Tiêu diệt Boss:

 • 4.000.000 điểm Kinh Nghiệm
 • Trang bị Xanh Cao Cấp
 • Vật phẩm Hiếm

 

Đứng gần boss khi bị tiêu diệt, không trong tổ đội tiêu diệt boss mỗi người 500.000 điểm kinh nghiệm.(kinh nghiệm không được cộng dồn khi lên cấp.)

Trang chủDownloadTài khoảnHỗ Trợ