Tải Game

qr

THÔNG BÁO

NPH vltk1.mobi xin thông báo hiện tại NPH đang hoàn thành nốt hệ thống thay đổi thông tin tài khoản.

Vậy trong thời gian này các nhân sỹ chú ý!!

1. Những tài khoản nào chưa thêm số điện thoại, thì vui lòng cập nhật vào.

2. Không đưa bất cứ thông tin gì về tài khoản và mật khẩu cho bất kỳ ai.

3. Số Điện Thoại Theo tài khoản rất quan trong sẽ giúp các nhân sỹ có thể đổi được các thông tin khác quan trọng trong lúc không nhớ.

4. Hiện tại các nhân sỹ có thể đăng nhập vào trang chủ để  có thể thay đổi được số điện thoai theo ý muốn, Nên tránh việc đưa tài khoản cho người khác sử dụng, 
NPH đang điều chỉnh hệ thống lại sau khi hoàn thành sẽ không thể tự động thay đổi SĐT được nữa và mọi hình thức đổi thông tin bắt buộc phải nhắn tin đến NPH.

5. Những trường hợp các nhân sỹ tự động giao dịch và đưa thông tin cho nhau, bên NPH sẽ không can thiệp và sẽ không xử lí.

Cập nhật thông tin tại: http://taikhoan.vltk1.mobi/taikhoan/login

Vậy nên các nhân sỹ chú ý !!

Xin cảm ơn!

Trang chủDownloadTài khoảnHỗ Trợ