Tải Game

qr

Thời gian hỗ trơ đổi thông tin :
08h30 ===> 21h Hằng Ngày


Thay đổi số điện thoại
Số điện thoại là một thông tin cực kỳ quan trọng, nếu người nào giữ số điện thoại của tài khoản thì người đó chính là chủ của tài khoản dù tình huống nào xảy ra. Nên các bạn phải giữ kỹ thông tin này khi trao đổi mua bán.

Để yêu cầu thay đổi số điện thoại các bạn làm theo các bước sau

Soạn tin nhắn theo cú pháp
Cú pháp tin nhắn

- ID (Tài Khoản Đăng nhập )_Số điện thoại mới
- Gửi đến số: 0878154395
Trong đó _ là khoẳng trắng
Lưu ý:
Kiểm tra kỹ số điện thoại có chính xác không? trước khi nhắn tin
Ví dụ:
- ID tài khoản đăng nhập là taikhoantest
- Số điện thoại mới là 01234 567 890
Soạn tin:
- taikhoantest_01234567890
- Gửi: 0878154395

Thay đổi Email mới
Email và câu hỏi bi mật có dùng thể lấy lại được mật khẩu khi bạn không nhớ.

Để yêu cầu thay đổi Email các bạn làm theo các bước sau:
Soạn tin nhắn theo cú pháp
Cú pháp tin nhắn
- ID (Tài Khoản Đăng nhập )_Email mới
- Gửi đến số: 0878154395
Trong đó _ là khoẳng trắng
Ví dụ:
- ID tài khoản đăng nhập là taikhoantest
- Email là [email protected]
Soạn tin:
- [email protected]
- Gửi: 0878154395

Thay đổi mật khẩu bằng SDT
Để yêu cầu thay đổi Mật khẩu các bạn làm theo các bước sau:
Lúc không nhớ Mật Khẩu các ban có thể dùng Email và câu hỏi bi mật để lấy lại mật khẩu.

Soạn tin nhắn theo cú pháp
Cú pháp tin nhắn
- ID (Tài Khoản Đăng nhập )_Mậtkhẩu mới
- Gửi đến số: 0878154395
Trong đó _ là khoẳng trắng
Ví dụ:
- ID tài khoản đăng nhập là taikhoantest
- Mật khẩu mới là bcd123
Soạn tin:
- taikhoantest_bcd123
- Gửi: 0878154395

Thay đổi câu hỏi bí mật
Lưu ý: Câu Hỏi Bí Mật và Email có thể dùng lấy lại được mật khẩu khi bạn không nhớ.

Để yêu cầu thay đổi Câu Hỏi Bí Mật các bạn làm theo các bước sau:
Soạn tin nhắn theo cú pháp
Cú pháp tin nhắn
- ID (Tài Khoản Đăng nhập )_Câu hỏi bí mật mới_Câu trả lời mới
- Gửi đến số: 0878154395
Trong đó _ là khoẳng trắng
Danh sách các câu hỏi có thể thay dổi
+ con vật mà bạn thích nhất ?
+ con vật mà bạn gét nhất ?
+ Bộ phim mà bạn yêu thích ?
+ bạn thích sống ở đâu ?
+ đội bóng mà bạn yêu thích nhất ?
+ biên số xe của bạn là gi ?

Lưu ý:
Câu hỏi bí mật phải có trong danh sách bên trên
Ví dụ:
- ID tài khoản đăng nhập là taikhoantest
- Câu hỏi bí mật mới là bạn thích sống ở đâu ?
- Câu trả lời mới là Việt Nam
Soạn tin:
- taikhoantest_đội bóng mà bạn yêu thích nhất ?_Việt Nam
- Gửi: 0878154395

Trang chủDownloadTài khoảnHỗ Trợ