Tải Game

qr

Sau khi đã tiến hành đăng ký tài khoản thành công, các nhân sĩ hãy đăng nhập tài khoản vào và điền thêm 1 số thông tin để có thể đảm bảo rằng tài khoản của mình được bảo mật tốt nhất!

Điền thêm câu hỏi và câu trả lời bảo mật.

Cập nhật thêm Số Điện Thoại để xác minh khi cần thiết!

LƯU Ý: Câu Hỏi và Câu Trả Lời Bảo Mật + Số Điện Thoại rất quan trọng đối với 1 tài khoản nên NPH VLTK1.MOBI khuyên các nhân sĩ nên thêm đầy đủ thông tin của mình để tránh mất tài khoản!!!

Trang chủDownloadTài khoảnHỗ Trợ