Tải Game

qr

Thời gian diễn ra sự kiện: 17h10 ngày 04/03/2022

Kết thúc sự kiện: 17h10 ngày 04/04/2022

NỘI DUNG SỰ KIỆN:

NPCNội Dung
Tổng Quản Sự Kiện

Vị Trí: Thất Đại Thành Thị

Chức năng:

 • Sử dụng vật phẩm Sự Kiện
 • Mua vật phẩm Sự Kiện
 • Gia hạn Sự Kiện
 • Nhận thưởng Sự Kiện

Vật Phẩm Liên Quan

Vật PhẩmNội Dung

Kim Liên Hoa.

Mộc Liên Hoa.

Thủy Liên Hoa.

Hỏa Liên Hoa.

Thổ Liên Hoa.

Rơi tại Khu Vực Luyện công trên cấp 50.

Ngũ Sắc Thạch.

 • Mua tại NPC Lễ Quan Sự Kiện
 • Giá: 3000 lượng

Ngũ Sắc Băng Tinh.

 • Mua tại NPC Lễ Quan Sự Kiện
 • Giá: 1 xu

Chế Tạo Vật Phẩm

Vật PhẩmNội Dung

Kim Liên Hoa.

Mộc Liên Hoa.

Thủy Liên Hoa.

Hỏa Liên Hoa.

Thổ Liên Hoa.

Ghép tại NPC Lễ Quan Sự Kiện

Công Thức Ghép: 1 Kim Liên Hoa + 1 Mộc Liên Hoa + 1 Thủy Liên Hoa + 1 Hỏa Liên Hoa + Thổ Liên Hoa

Sau khi Ghép thành công:

 • 50.000 điểm Kinh Nghiệm

Tối đa sử dụng: 1000 vật phẩm (không bao gồm vật phẩm Rương Vàng - Rương Bạch Kim

Rương Vàng.

Ghép tại NPC Lễ Quan Sự Kiện

Công Thức Ghép: 1 Kim Liên Hoa + 1 Mộc Liên Hoa + 1 Thủy Liên Hoa + 1 Hỏa Liên Hoa + Thổ Liên Hoa + 1 Ngũ Sắc Thạch

Sau khi Ghép thành công:

 • 80.000 điểm Kinh Nghiệm
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Tiên Thảo Lộ
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Kinh Nghiệm Cộng Thêm

Tối đa sử dụng lần 1: 2000 vật phẩm (bao gồm vật phẩm Rương Bạch Kim)

Tối đa sử dụng lần 2: 2000 vật phẩm (bao gồm vật phẩm Rương Bạch Kim)

Rương Bạch Kim

Ghép tại NPC Lễ Quan Sự Kiện

Công Thức Ghép: 1 Kim Liên Hoa + 1 Mộc Liên Hoa + 1 Thủy Liên Hoa + 1 Hỏa Liên Hoa + Thổ Liên Hoa + 1 Ngũ Sắc Băng Tinh.

Sau khi Ghép thành công:

 • 120.000 điểm Kinh Nghiệm
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Nhạc Vương Hồn Thạch
  • Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
  • Tiên Thảo Lộ 2 Giờ
  • Tiên Thảo Lộ 8 Giờ
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Thiết La Hán
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Bàn Nhược Tâm Kinh
  • Bí Kip 90
  • Ngựa 80
  • Trang bị An Bang - Định Quốc
  • Trang bị Nhu Tình - Hiệp Cốt
  • Danh Vọng
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác

Tối đa sử dụng lần 1: 2000 vật phẩm (bao gồm vật phẩm Rương Vàng)

Tối đa sử dụng lần 2: 2000 vật phẩm (bao gồm vật phẩm Rương Vàng)

Gia Hạn Sự Kiện:

 • Gia hạn tại NPC: Lễ Quan Sự Kiện
 • Chi phí gia hạn: 200 Xu
 • Sau khi sử dụng tối đa 2000 vật phẩm lần 1: nhận 20.000.000 điểm Kinh Nghiệm (Không cộng dồn)
 • Sau khi sử dụng tối đa 2000 vật phẩm lần 2: nhận 40.000.000 điểm Kinh Nghiệm (Không cộng dồn)
 • Phần thưởng nhận được ngẫu nhiên:
  • Trang bị An Bang
  • Trang bị Định Quốc
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Trang bị Nhu Tình - Hiệp Cốt
  • Tiên Thảo Lộ
  • Bí kíp 90
  • Ngựa 80
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác
 • Trang chủDownloadTài khoảnHỗ Trợ