Tải Game

qr

Thời gian diễn ra sự kiện: 17h10 ngày 18/01/2022

Kết thúc sự kiện: 17h10 ngày 17/02/2022

NỘI DUNG SỰ KIỆN:

NPCNội Dung
Tổng Quản Sự Kiện

Vị Trí: Thất Đại Thành Thị

Chức năng:

 • Sử dụng vật phẩm Sự Kiện
 • Mua vật phẩm Sự Kiện
 • Gia hạn Sự Kiện
 • Nhận thưởng Sự Kiện

Vật Phẩm Liên Quan

Vật PhẩmNội Dung

Mãng Cầu.

Xoài.

Dừa.

Đu Đủ.

Xung.

Rơi tại Khu Vực Luyện công trên cấp 50.

Mâm Bạc.

 • Mua tại NPC Lễ Quan Sự Kiện
 • Giá: 3000 lượng

Mâm Vàng.

 • Mua tại NPC Lễ Quan Sự Kiện
 • Giá: 1 xu

Chế Tạo Vật Phẩm

Vật PhẩmNội Dung

Mãng Cầu.

Xoài.

Dừa.

Đu Đủ.

Xung.

Ghép tại NPC Lễ Quan Sự Kiện

Công Thức Ghép: 1 Mãng Cầu + 1 Xoài + 1 Dừa + 1 Đu Đủ + Xung

Sau khi Ghép thành công:

 • 30.000 điểm Kinh Nghiệm

Tối đa sử dụng: 1000 vật phẩm (không bao gồm vật phẩm Mâm Bạc Ngũ Quả - Mâm Vàng Ngũ Quả

Mâm Bạc Ngũ Quả.

Ghép tại NPC Lễ Quan Sự Kiện

Công Thức Ghép: 1 Mãng Cầu + 1 Xoài + 1 Dừa + 1 Đu Đủ + Xung + 1 Mâm Bạc

Sau khi Ghép thành công:

 • 40.000 điểm Kinh Nghiệm
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Tiên Thảo Lộ
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Kinh Nghiệm Cộng Thêm

Tối đa sử dụng lần 1: 2000 vật phẩm (bao gồm vật phẩm Mâm Vàng Ngũ Quả)

Tối đa sử dụng lần 2: 2000 vật phẩm (bao gồm vật phẩm Mâm Vàng Ngũ Quả)

Mâm Vàng Ngũ Quả

Ghép tại NPC Lễ Quan Sự Kiện

Công Thức Ghép: 1 Mãng Cầu + 1 Xoài + 1 Dừa + 1 Đu Đủ + Xung + 1 Mâm Vàng.

Sau khi Ghép thành công:

 • 50.000 điểm Kinh Nghiệm
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Nhạc Vương Hồn Thạch
  • Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
  • Tiên Thảo Lộ 2 Giờ
  • Tiên Thảo Lộ 8 Giờ
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Thiết La Hán
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Bàn Nhược Tâm Kinh
  • Bí Kip 90
  • Ngựa 80
  • Trang bị An Bang - Định Quốc
  • Trang bị Nhu Tình - Hiệp Cốt
  • Danh Vọng
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác

Tối đa sử dụng lần 1: 2000 vật phẩm (bao gồm vật phẩm Mâm Bạc Ngũ Quả)

Tối đa sử dụng lần 2: 2000 vật phẩm (bao gồm vật phẩm Mâm Bạc Ngũ Quả)

Gia Hạn Sự Kiện:

 • Gia hạn tại NPC: Lễ Quan Sự Kiện
 • Chi phí gia hạn: 200 Xu
 • Sau khi sử dụng tối đa 2000 vật phẩm lần 1: nhận 10.000.000 điểm Kinh Nghiệm (Không cộng dồn)
 • Sau khi sử dụng tối đa 2000 vật phẩm lần 2: nhận 20.000.000 điểm Kinh Nghiệm (Không cộng dồn)
 • Phần thưởng nhận được ngẫu nhiên:
  • Trang bị An Bang
  • Trang bị Định Quốc
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Trang bị Nhu Tình - Hiệp Cốt
  • Tiên Thảo Lộ
  • Bí kíp 90
  • Ngựa 80
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác
 • Trang chủDownloadTài khoảnHỗ Trợ