Tải Game

qr

Điều Kiện:

Cấp 60 trở lên mới có thể nhận nhiệm vụ.

 

NPC liên quan:

Nhận nhiêm vụ tại Npc Dã Tẩu tại các thành thị thôn làng.

 

Nội Dung:

Mỗi ngày Dã Tẩu sẽ giao cho bạn 20 nhiệm vụ.

Mỗi nhiệm vụ khi hoàn thành sẽ nhận được các phần thưởng ngẫu nhiên như kinh nghiệm, tiền vạn, vật phẩm, trang bị ...

Nhiệm vụ liên tiếp càng cao thì phần thưởng nhận được cũng sẽ càng cao.

 

Cơ Cấu Nhiệm Vụ:

  • Nhiệm vụ tìm Địa Đồ Chí: Dã Tẩu sẽ yêu cầu thu thập Địa Đồ Chí về cho lão. Khi làm nhiệm vụ có thể tạo tổ đội để cùng làm nhiệm vụ.

  • Nhiệm vụ tìm Mật Chí: Dã Tẩu sẽ yêu cầu thu thập Mật Chí về cho lão, tìm được khi tiêu diệt boss Xanh. Khi làm nhiệm vụ có thể tạo tổ đội để cùng làm nhiệm vụ.

  • Nhiệm vụ mua trang bị: Dã Tẩu sẽ yêu cầu đi mua cho lão 1 món trang bị được chỉ định địa điểm rồi mang về cho lão.

  • Nhiệm vụ tìm Thuộc Tinh Trang Bị: Dã Tẩu sẽ yêu cầu tìm cho lão 1 thuộc tính chỉ định, khi tìm xong về mang về cho lão (lưu ý: sẽ có nhiệm vụ trả lại trang bị, có nhiệm vụ sẽ thu trang bị nên cần đọc kỹ trước khi giao đồ).

  • Nhiệm vụ Tìm Trang Sức: Dã Tẩu sẽ yêu cầu tìm cho lão 1 món trang sức chỉ định rồi mang về cho lão. (lưu ý: sẽ có nhiệm vụ trả lại trang bị, có nhiệm vụ sẽ thu trang bị nên cần đọc kỹ trước khi giao đồ).

  • Trị điểm: Dã Tẩu sẽ yêu cầu trị điểm như tích lũy Tống Kim, Danh Vọng, Phúc Duyên, Kinh nghiệm, PK.

 

Lưu Ý khi Hủy Nhiệm Vụ:

Mỗi ngày có thể hủy tối đa 3 nhiệm vụ (hủy 3 lần sẽ không làm được nhiệm vụ của ngày hôm đó nữa).

Khi Dã Tẩu giao cho bạn các nhiệm vụ mà bạn không hoàn thành được thì có thể hủy nhiệm vụ bằng cách:

  • Dùng các cơ hội hủy nhiệm vụ để giữ nguyên chuỗi  nhiệm vụ liên tiếp.

  • Dùng bản đồ SHXT để hủy nhiệm vụ để giữ nguyên chuỗi  nhiệm vụ liên tiếp.

  • Hủy trực tiếp nhiệm vụ ( khi thực hiện hủy trực tiếp thì chuỗi nhiệm vụ của bạn sẽ trở về 0)

 

Mốc Nhiệm Vụ:

Mốc cố định :

6000 Nhiện vụ nhận được :  1 Định Quốc Hoặc An Bang ( Ngẫu nhiên )
7000 Nhiệm vụ nhận được : 1 An Bang Hoặc Đinh Quốc ( Ngẫu nhiên )
8000  Nhiệm Vụ nhận được  : 1 Hoàng Kim Môm Phái ( Ngẫu nhiên )

Ngoài ra mỗi khi hoàn thành cứ mỗi 100 nhiệm vụ sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm, trang bị quý như:

 Tiên Thảo Lộ, Thủy Tinh, Tinh Hồng, Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tủy Kinh,Trang bị Nhu Tình - Hiệp Cốt, Trang bị An Bang - Định Quốc, Trang bị Hoàng Kim Môn Phái.
 

(nhiệm vụ càng cao thì nhận vật phẩm và trang bị càng quý)

Trang chủDownloadTài khoảnHỗ Trợ